คิทพรีเซนเทชั่น ผลิตความคิด ทำสื่อสร้างสรรค์

วีดีโอพรีเซ้นต์องค์กร

Video Presentation ShowReel

Video ShowReel ตัวอย่างวีดีโอพรีเซนเทชั่น

ด้วยจุดเริ่มต้น ในการสร้างสื่อที่ดี มีมาตรฐาน พร้อมใช้ในทุกช่องทางการสื่อสาร Multi Channel ทั้ง Online Off-line New-media ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการผลิตสื่อในการสื่อสารทางการตลาด

วีดีโอพรีเซนเทชั่นสอนการใช้งานเครื่องจักร

ตัวอย่างวีดีโอสาธิตการใช้การเครื่องจักร

คิทพรีเซนเทชั่น ผู้นำการผลิตสื่อวีดีโอพรีเซนเทชั่น รับผลิตวีดีโอสื่อการสอน วีดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องจักร