fbpx

คิทพรีเซนเทชั่น ผลิตความคิด ทำสื่อสร้างสรรค์

รับทำวีดีโอพรีเซนเทชั่นบริษัท
แพคเกจงานผลิตวีดีโอพรีเซนเทชั่น • Video Presentation Package • ระดับมาตรฐาน KitPresentation … [ อ่านต่อ ]
SEO Website Rating • งานพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดอันดับการค้นหา Web Search Engine … [ อ่านต่อ ]
ผลิตสื่อโฆษณา Print-Ads • TVC • Video Clip • Product Reviews • Voice Ads. [ อ่านต่อ ]
ทำเว็บไซด์ SEO-วีดีโอพรีเซนเทชั่น

PHASE-0 Project คืออะไร

โครงการ “SEO Website Rating | Phase Number Zero” เป็นโครงการผลิตสื่อเว็บไซต์ สำหรับกิจการ SME ที่วางโครงสร้างที่เอื้อต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ ของ Web Search Engine เปิดโอกาสการติดอันดับจากการค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหาจาก Google ที่มีส่วนสำคัญในการเข้าถึงสินค้า และบริการ ของผู้ประกอบการ และสร้างรากฐานสำหรับการต่อยอด ให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์เพิ่มขึ้น ไปตามทิศทางที่เติบโตของกิจการ

เราใช้วิธีการวางโครงสร้างการนำเสนอเรื่องให้สอดคล้องกับหลักการ SEO Website Rating และการผลิตสื่อเพื่อรองรับการจัดอันดับเว็บไซต์บนโลกออนไลน์ ที่มีอัตราทวีคูณการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้การมีตัวตนของกิจการ สินค้า และบริการ

Core concept : Strong Starting Point

เริ่มต้นด้วยการสร้างเว็บไซต์ ใช้สื่อ ทำโครงสร้างอย่างถูกต้อง วางรากฐานที่แข็งแรง เพื่อต่อยอดการเติบโต

เพราะการเริ่มต้นการสร้างสื่อเว็บไซต์อย่างมีแบบแผน จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีโอกาสได้สัมผัสกับข้อมูลข่าวสาร (Content) ที่กิจการต้องการสื่อ ซึ่งเป็นการเปิดประตูต้อนรับลูกค้าเข้าสู่กิจการอย่างมีรูปแบบ ก่อให้เกิดพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงการรับรู้ถึงกิจการ สินค้า และบริการ ที่นำไปสู่โอกาสการร่วมงาน หรือปิดการขาย เป็นส่วนช่วยงานทางด้านการตลาดของผู้ประกอบการ ให้ง่ายขึ้น และมีโอกาสมากขึ้น

การพัฒนารูปแบบการนำเสนองานเว็บไซต์ จะคำนึงถึง โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอันดับแรก และการสร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ ผ่านสื่อ ที่จะส่งผลถึงการจดจำ ในตราสินค้า บริการ หรือกิจการของผู้ประกอบการ
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในสถานะการณ์การแข่งขันด้านการค้า ที่ต้องสร้างบุคลิก และวิธีการเข้าถึงสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

Website PHASE-0

Website Phase-0 คือ โครงการสร้างเว็บไซต์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสการติดอันดับการค้นหาผ่าน Search Engine อย่าง Google โดยวางรากฐาน โครงสร้าง Content ที่สอดคล้องกับการจัดทำ SEO (Search Engine Optimization) สำหรับการค้นหาบนเครือข่าย Google Search โดยทำการพิจารณาโอกาสของ Keyword ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับลักษณะกิจการ ที่จะนำไปสู่โอกาส การค้นหาผ่าน Search Engine ของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีโอกาสเจอเว็บไซต์ของกิจการ

Website Phase-0 Focus ไปยังการวิจัย Keyword ของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีโอกาสทำการค้นหาผ่าน Search Engine เพื่อพิจารณาทำ Content โดยการจัดวางโครงการเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับประเภทของกิจการ ที่มองกลุ่มเป้าหมายเป็น Segmentation ช่วยให้เข้าถึงแหล่งลูกค้าได้ดีขึ้น และโครงสร้างที่ออกแบบ โดยใช้ WordPress Engine ปรับแต่งให้สามารถต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ในอนาคต
การที่เว็บไซต์ของผู้ประกอบการ ต้องติดอันดับการค้นหาของ Google เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง

เว็บไซต์ก็คือหน้าร้านอย่างหนึ่ง หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ  Location ในโลก Online ซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่า หรือมากกว่า Location บนพื้นที่จริงในเวลานี้
Point

เพราะวันนี้ลูกค้า Transform
จาก Analog สู่ Digital Online เต็มตัวแล้ว

          ถ้าเป็นโลกการค้าสมัยก่อน Location จำเป็นที่จะต้องอยู่บนพื้นที่ ที่ผู้คนคับคัง หรือมี  Traffic จึงจะมีโอกาสในทางการตลาดมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ยุค Digital Online , Traffic ของลูกค้า จึง Movement มาอยู่บนโลกเสมือนแห่งนี้ด้วย บทบาท Location บน Online จึงทวีความสำคัญยิ่งขึ้น

           การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google ซึ่งเป็น Web Search Engine ที่ผู้บริโภคนิยมค้นหาสินค้า และบริการ มากที่สุด จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้อง Focus เพราะในวันนี้ เว็บไซต์ใด ได้ครองอันดับการค้นหาในกลุ่มคำค้นหาของลูกค้านั้นๆ ได้ จึงมีโอกาสในการสร้าง Touch-point  ให้ลูกค้าได้สัมผัส และเป็นโอกาสทางการตลาด

          ผู้ประกอบการลองจิตนาการถึงหน้าร้านที่อยู่สยามสแควร์ จุดสำคัญของการจราจรหลักเข้าถึง ทั้งถนนสายหลักในเมือง หรือแม้เป็นสถานีสำคัญของรถไฟฟ้า ที่มีผู้คนสัญจรวันละหลายแสนคน ทำเลนี้จึงเป็นทำเลทองในการค้า

          ในทาง Digital-Online  ทำเลทอง ก็คือ ทำเลที่ผู้บริโภคต้องการสินค้า และบริการใด ทำการค้นหาผ่าน Web Search Engine แล้วเจอเว็บไซต์ที่ติดอันดับ เสมือนหน้าร้านของผู้ประกอบการมีทางด่วนเข้ามาที่หน้าร้าน ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านของผู้ประกอบการได้เลย.. นี่คือสิ่งที่เว็บไซต์ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

Point

เมื่อเว็บไซต์ติดอันดับค้นหา ก็เหมือนมีทางด่วนวิ่งเข้าสู่ร้าน

          การทำ SEO Website Rating ในโครงการ Phase-0 Project จึงเป็นการจัดทำเว็บไซต์ อย่างมีโครงสร้างที่สนับสนุน และเอื้อให้ Web Search Engine อย่าง Google เข้ามาจัดอันดับเว็บไซต์ ใน Keyword ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการจะทำการวิเคราะห์ธุรกิจ คู่แข่งขัน Keyword และแนวโน้ม เพื่อให้เกิดโอกาสการจัดอันดับเว็บไซต์ ซึ่งเป็นโอกาสการเข้าถึงลูกค้า ผู้บริโภค เป็นการขยายตลาด และรักษาฐานลูกค้า

             ถ้าเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ ยังไม่ติดอันดับ หรือยังไม่มีเว็บไซต์ เข้าร่วมโครงการ  SEO Website Rating Phase-0 เพื่อสร้างโอกาสติดอันดับการค้นหาทันที เพราะวันนี้การแข่งขันด้านการจัดอันดับเว็บไซต์จะเริ่มมีการแข่งขันมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาส และทำเลหน้าร้านของผู้ประกอบการ มีทำเลที่ดีเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

Special Offer

โครงการมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติม สำหรับผู้ประกอบการ ในโครงการ SEO Website Rating | Phase-0 Project สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมอบสิทธิระยะการบริการ Domain name และ Hosting เป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม

SEO Website Rating Phase-0 for SME Entrepreneur Package

รับกิจการเข้าร่วมโครงการ SEO Website Rating Phase-0 Project เฟ้นหาศักยภาพในธุรกิจสำหรับการทำตลาดผ่าน SEO Web Online-Marketing พร้อมสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

การจัดทำประกอบด้วย

Logo-KitPresentation
สอบถามรายละเอียด และรับสิทธิพิเศษ ติดต่อ KitPresentation
โทร 086-306-9959
E-mail : inf@kitpresentation.com
Line ID : KitPresentation
Fackbook : http://m.me/KitPresentation

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ โดยจดจำการตั้งค่าของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก "ยอมรับ" แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเข้าไปที่ "การตั้งค่าคุกกี้" ตั้งค่า เพื่อให้คำยินยอมที่มีการควบคุม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า