fbpx

คิทพรีเซนเทชั่น ผลิตความคิด ทำสื่อสร้างสรรค์

รับทำวีดีโอพรีเซนเทชั่นบริษัท
SEO Website Rating • งานพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดอันดับการค้นหา Web Search Engine … [ อ่านต่อ ]
โครงการพิเศษ ผลิตสื่อสำหรับผู้ประกอบการ และกิจการขนาดย่อม ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ / พรีเซน โฆษณา วีดีโอคลิป … [ อ่านต่อ ]
ผลิตสื่อโฆษณา Print-Ads • TVC • Video Clip • Product Reviews • Voice Ads. [ อ่านต่อ ]
โครงการผลิตสื่อวีดีโอสำหรับ SME

KitPresentation เข้าใจถึงข้อจำกัดของกิจการ และผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีงบประมาณที่จำกัด ในการผลิตสื่อทั้งแบบ พรีเซนเทชั่น โฆษณา ไวรัลวีดีโอ  เราจึงทำโครงการ MBMP’s Project (Micro Business Media Production Project) เพื่อคัดเลือกกิจการที่มีความต้องการ และความพร้อมในการผลิตสื่อในระดับคุณภาพ ยกระดับภาพลักษณ์กิจการ เพื่อแข่งขันทางด้านการตลาดที่เข้มข้น

งานผลิตสื่อภายใต้โครงการ MBMP

VideoPresentation

วีดีโอพรีเซนเทชั่น

TVC

วีดีโอโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สินค้า

ShortFilms

ภาพยนตร์ หนังสั้น

ViralVideoClip

วิดีโอคลิป รายการออนไลน์

PrintAds

โฆษณาสิ่งพิมพ์ รูปโฆษณา

WebsiteSEO

เว็บไซด์ และการจัดอันดับการค้นหา

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ และกิจการขนาดย่อม โปรดส่งข้อมูลกิจการ ความต้องการผลิตสื่อ อาทิ วีดีโอพรีเซนเทชั่น / วีดีโอโฆษณา / หนังสั้น / วีดีโอคลิป หรือรายการสำหรับออนไลน์ / โฆษณาสิ่งพิมพ์ หรือรูปโฆษณา / เว็บไซด์ สำหรับจัดอันดับ เป็นต้น

มายัง KitPresentation  ทางทีมงานจะทำการประสานงานคัดเลือก และรายละเอียดการดำเนินการ สำหรับผู้ประกอบการ และกิจการที่มีขนาดย่อม ที่มีความน่าสนใจ และมีความพร้อมในการผลิตงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
– เป็นผู้ประกอบการกิจการขนาดย่อม
– ขาดแคลนงบประมาณการผลิตสื่อ และงบดุลกิจการอยู่ในระดับต่ำ
– ต้องการสื่อวีดีโอคุณภาพในระดับมาตรฐานของ KitPresentation
– สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

“กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ต้องการเข้าร่วมโครงการ MBMP เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน”

ติดต่อเรา
โทร : 086-306-9959
E-mail : inf@kitpresentation.com
lineID : KitPresentation

หมายเหตุ สำหรับโครงการ MBMP สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ประกอบการ และกิจการขนาดย่อม ที่มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณเท่านั้น 

Logo-MBMP
โฆษณายาสีฟัน
เอ็กเม็นโรออนสเปรย สดชื่น ประทับใจ