fbpx

คิทพรีเซนเทชั่น ผลิตความคิด ทำสื่อสร้างสรรค์

รับทำวีดีโอพรีเซนเทชั่นบริษัท
SEO Website Rating • งานพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดอันดับการค้นหา Web Search Engine … [ อ่านต่อ ]
โครงการพิเศษ ผลิตสื่อสำหรับผู้ประกอบการ และกิจการขนาดย่อม ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ / พรีเซน โฆษณา วีดีโอคลิป … [ อ่านต่อ ]
ผลิตสื่อโฆษณา Print-Ads • TVC • Video Clip • Product Reviews • Voice Ads. [ อ่านต่อ ]
Thailand Advertising Agency
KitPresentation โฆษณาการ
เรามีมุมมองการผลิตโฆษณา แนวคิดสดใหม่ Inside ผู้บริโภค Focus & Keys ของผลิตภัณฑ์-บริการ เค้นเป็น Message สื่อสารจับจุดสนใจของเป้าหมาย สินค้า / บริการ จากผู้ประกอบการ บอกเล่าผ่านโฆษณา ทั้งในรูปแบบ Print-Ads | TVC | Video Clip | Product Review | Voice Ads. มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ และเข้าถึง ทั้งในการ Branding การกระตุ้นการขาย การรณรงค์ และในวัตถุประสงค์อื่นๆ

ติดต่อเรา สำหรับการผลิตงานโฆษณา

โทร 086-306-9959
E-mail : inf@kitpresentation.com
Line ID : KitPresentation

โฆษณายาสีฟัน
เอ็กเม็นโรออนสเปรย สดชื่น ประทับใจ