คิทพรีเซนเทชั่น ผลิตความคิด ทำสื่อสร้างสรรค์

ตัวอย่างงานกราฟฟิกโมเดล3มิติ

ตัวอย่างวีดีโอพรีเซนเทชั่นกราฟฟิก โมเดล 3 มิติ

ตัวอย่างวีดีโอพรีเซนเทชั่น

ตัวอย่างวีดีโอพรีเซนเทชั่นกราฟฟิก โมเดล 3 มิติ

คิทพรีเซนเทชั่น รับจัดทำภาพวีดีโอกราฟฟิก และโมโดล 3 มิติ ด้วยเทคนิคภาพพิเศษที่ทำให้เห็นภาพภายในอุปกรณ์ เครื่องจักร การก่อสร้าง หรือผลิตภัณฑ์สินค้า ได้เห็นภาพเสมือนจริง ที่ช่วยให้ผู้ชม คู่ค้าได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง การผลิต และการก่อสร้าง ได้อย่างชัดเจน 

เรารับทำกราฟฟิกเอนิเมชั่น โมเดล 3 มิติ ในงานระดับ professional ด้วยการออกแบบ และเขียนแบบ ที่่ให้เห็นถึงกิจกรรมการดำเนินการของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำให้เห็นถึงภาพการทำงาน ที่เข้าใจได้ง่าย ตอบสนองต่อการสื่อสารกระบวนการผลิตในวีดีโอพรีเซนเทชั่น หรือในวีดีโอโฆษณาสินค้า ที่ทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ง่ายดายขึ้น 

Video Example Screen Capture