คิทพรีเซนเทชั่น ผลิตความคิด ทำสื่อสร้างสรรค์

3D-Graphic-Animation

ตัวอย่างงานออกแบบกราฟฟิกโมเดล 3 มิติ ผลิตภัณฑ์สินค้า

ตัวอย่างวีดีโอพรีเซนเทชั่น

ตัวอย่างวีดีโอกราฟฟิก โมเดล 3 มิติ

ผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ จำลองให้เป็นกราฟฟิกโมเดล 3 มิติ เพื่อให้เห็นในมุมมองภาพใหม่ๆ กราฟฟิกโมเดล 3 มิติ เป็นภาพที่บอกเล่าถึงมิติมุมมองที่แตกต่าง จากการถ่ายภาพปกติ เช่นภาพด้านในอุปกรณ์ ด้านข้าง หรือมุมต่างๆ ของอุปกรณ์ เล่าถึงฟังก์ชั่น การใช้งาน หรือคุณสมบัติพิเศษ

คิทพรีเซนเทชั่น ออกแบบ สร้างกราฟฟิก โมเดล 3 มิติ ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า อุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า เคหะภัณฑ์ ต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 086-306-9959
E-mail : inf@kitpresentation.com

Video Example Screen Capture